ՀՀ ԱՆ պրոֆ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն

ՀՀ ԱՆ պրոֆ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն

Ավարտվել են ՀՀ ԱՆ պրոֆ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի բժշկական (յոթհարկանի) մասնաշենքի հիմնանորոգման և ֆունկցիոնալ ախտորոշման (եռահարկ) մասնաշենքի կառուցման շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող ՀՀ ԱՆ Ռ.Հ. Յոլյանի անվան...