(+374 10) 29 75 37, 29 75 38 [email protected]

Շարունակվում է առաջին բուժօգնության պայուսակների բաշխումը՝ գյուղական բուժակ-մանկաբարձական կետերին:
Տավուշի մարզի Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք և Լուսաձոր համայնքների բուժքույրերը ստանում են առաջին օգնության պարագաներով հագեցված պայուսակները:

Med. equipmentMed. equipment