Շարունակվում է առաջին բուժօգնության պայուսակների բաշխումը՝ գյուղական բուժակ-մանկաբարձական կետերին:
Տավուշի մարզի Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք և Լուսաձոր համայնքների բուժքույրերը ստանում են առաջին օգնության պարագաներով հագեցված պայուսակները:

Med. equipmentMed. equipment