(+374 10) 29 75 37, 29 75 38 [email protected]

Ողջունում ենք Ձեզ ՀՀ առողջապահության նախարարության «Առողջապահական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ» պետական հիմնարկի (ՀՀ ԱՆ «ԱԾԻԳ» ՊՀ) պաշտոնական կայքում:

«Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը

  • Ստեղծվել է 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի ՀՀ կառավարության թիվ 765 որոշմամբ,
  • Ներկայում գործում է համաձայն` 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի ՀՀ կառավարության թիվ 1550-Ն որոշման,
  • Հիմնադիր է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը` ի դեմս ՀՀ կառավարության,
  • ՀՀ կառավարությունում լիազոր անձ է հանդիսանում` ՀՀ առողջապահության նախարարությունը,
  • Հիմնական նպատակներն են ՀՀ կառավարության կողմից հավանության արժանացած` ՀՀ առողջապահության նախարարության և տարածքային կառավարման մարմինների առողջապահության ոլորտի (Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի) և օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից ՀՀ-ին տրամադրվող միջոցների հաշվին ծրագրերի իրականացումը։