(+374 10) 29 75 37, 29 75 38 info@healthpiu.am

2018 թվականի հոկտեմբերի 28-ին շահագործման է հանձնվել ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի բժշկական արդիականացված կենտրոնը:
Վերակառուցված բժշկական կենտրոնի անխափան և հուսալի աշխատանքն ապահովելու նպատակով կենտրոնի շենքին կից կառուցվել են ջրամբար՝ 150մ3 տարողությամբ, և նոր պոմպակայան, տեղադրվել է բժշկա¬կան երեք նոր վերելակ, փոխարինվել են ինժեներական բոլոր ներքին ենթա¬կա¬ռուց¬վածք¬ները (տաք և սառը ջրամատակարարման, էլեկտրասնուցման ու ջեռուց¬ման), ինչպես նաև վերակառուցվել են միջնապատերը, դռները: Մոնտաժ¬վել են նաև բժշկական գազերի (թթվածին, օդ, վակուում), օդափոխու¬թյան, քույրա-կան ազդա¬կան¬չի, հակահրդեհային ազդարարման համակարգերը, համակարգ¬չա¬յին ու հեռախոսա¬կապի ներքին ցան¬ցերը: Տեղադրվել են ջեռուց¬ման և տաք ջրամատակարարման նոր կաթսաներ, իրականացվել են նաև կենտ¬րոնի արտաքին տարածքի բարեկարգման աշխատանքները, ներառյալասֆալտապատում, արտաքին լուսավորության ու եզրաքարերի տեղադրում և տարածքն եզրագծող ցան¬կա¬պատի կառուցում: Արտաշատի բժշկական կենտրոնը 130 մահճակալանոց (ստացիոնար) բազմապրոֆիլ հիվանդանոց է հետևյալ բաժանմունքներով և ծառայություններով. վիրաբուժական (35 մահճակալ), թերապևտիկ (50 մահճակալ), մանկաբուժական (12 մահճակալ), մանկաբարձագինեկոլոգիական (25 մահճակալ), ինֆեկցիոն (8 մահճակալ), միաժամանակ գործում են ինտենսիվ թերապիայի (12 մահճակալ) ծառայությունը, ախտորոշիչ բաժանմունքը՝ ներառյալ լաբորատորիա, ընդունարան, անհետաձգելի բուժօգնության սրահ, կենտրոնական ախտահնում և այլ օժանդակ ծառայություններ: Կենտրոնը հագեցվել է ժամանա¬կա¬կից բժշ¬կա¬կան սարքավորումներով, կահույքով և պարագաներով, տրամադրվել են բազմաֆունկցիոնալ ռենտգեն համալիր, ուլտ¬րա¬ձայնային հետազոտման սարք երեք տվիչով, ինչպես նաև շարժական ուլտրաձայնային սարք, անզգայացման սարքեր, վիրասրահի համար նախատեսված վիրահատական LED լուսատուներ, բազմա¬ֆունկ¬ցիո¬նալ վիրահատական սեղաններ (մեկը՝ վնասվածքաբանական վիրահատությունների համար նախատեսված կցորդով), թոքերի արհես¬տա¬կան օդափոխության սարքեր, որոնք նախատեսված են նաև նորածինների բուժման համար (CPAP), դեֆիբրիլյատորսինխրոնիզացիայի հնարավորու¬թյամբ, ինչպես նաև ժամանակակից լաբորատոր սարքեր և այլն: Արդիականացված բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոնը հնարավորություն կընձեռի Արարատի մարզի և հատ¬կապես Արտաշատի տարածաշրջանի 89.8 բնակչությանը մատուցել որակյալ, մատչելի և արդի բժշ¬կա¬կան ծառայություններ տեղում իրենց բնակավայրերի մոտ: