Համաշխարհային բանկի առողջապահական թիմը այցելեց Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվող Արտաշատի բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոնի շինհրապարակ: Արտաշատի բժշկական կենտրոնը սպասարկում է 90.4 հազար բնակչություն՝ 130 մահճակալային ֆոնդով շահագործման կհանձնվի 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսին: