ՀՀ ԱՆ «Առողջապահական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ» պետական հիմնարկ,
Թափուր պաշտոնի անվանումը` ՀՀ ԱՆ «Առողջապահական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ» պետական հիմնարկի (այսուհետ՝ ԱԾԻԳ) տնօրենի օգնական/թարգմանիչ,
Առաջադրանքի նպատակն է աջակցություն ցուցաբերել ԱԾԻԳ իրականացվող վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում տարվող առօրյա աշխատանքներին, իրականացնել անհրաժեշտ թարգմանություններ։
Աշխատանքների շրջանակը ներառում է հետևյալը․
✅ ԱԾԻԳ մուտքագրվող և ելքագրվող փաստաթղթերի գրանցում, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ապահովում ԱԾԻԳ-ի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի և Mulberry համակարգի միջոցով, վերահսկողություն սահմանված ժամկետների նկատմամբ, պաշտոնական գրությունների կազմում
✅ Գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով,
✅ Հանդիպումների կազմակերպում
✅ ԱԾԻԳ-ի պաշտոնական կայքի, սոցիալական էջի վարում, իրականացվող միջոցառումների և ծրագրերի հանրային իրազեկում
Պահանջվող պարտադիր որակավորումը.
✅ Բարձրագույն կրթություն,
✅ Ադմինիստրատիվ աշխատանքի փորձառություն
✅ Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
✅ Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացության բարձր մակարդակ,
✅ Փաստաթղթաշրջանառության ժամանակակից համակարգերի /Mulberry, outlook/ իմացություն,
✅ Համակարգչային տեխնիկայով աշխատելու /համակարգիչ /word, excel, power point և այլն/, ֆաքս, սքան և այլն) ունակություն,
✅ Պատասխանատվության բարձր զգացում, արագ կողմներեշվելու կարողություն
Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձինք կարող են ինքնակենսագրությունը/CV ուղարկել [email protected] և [email protected] էլեկտրոնային հասցեներին։